Uticaj renesanse na moderan svet je i dalje veliki. Renesansa je pojam koji se ne odnosi samo na različite grane umetnosti, već predstavlja mnogo širi pravac, kako u umetničkom tako i u kulturnom smislu.

Renesansa je dotigla vrhunac u 15. i 16. veku a naziv potiče od francuske reči koja znači ponovno rađanje.

Bez obzira na to što je renesansa predstavljala prekid od srednjeg veka, to nije značilo da su zaboravljene vrednosti antike. Renesansa je antiku videla kao uzor. Takođe, renesansa raskida sa dominantnim uverenjem u moć religijskih učenja, čovek je stavljen u centar a istorija počinje da se vrednje u kontekstu ljudskih dostignuća.

Teško je odrediti kada tačno počinje renesansa, ali ako se odnosi na arhitekturu i vajarstvo, ona počinje nakon 1400. godine Kada je reč o slikarstvu, mnogi se izvori slažu da je renesansa započela Giottom, koji je uvođenjem perspektivzima u slikarstvo doneo i trajne promene u slikarstvu.

Čak i više od 600 godina kasnije, renesansa i dalje ima uticaj na nas. Renesansa je prvenstveno bila usmerena na čovjeka i njegova dostignuća. Status umetnika značajno se promenio, a mnogi su shvatili da se različite grane umetnosti mogu povezati sa naukom. Time je renesansa otvorila vrata ne samo otkrićima na području umjetnosti nego i nauke.

Renesansa je uticala na savremeni svet, ali i umjetnost, brzom razmenom novih ideja i sve češćim putovanjima koja su doprinela da Italija postane centar kulture u Evropi.

Ipak, verovatno je najvažnije to što je pokrenula otvorenost prema svetu i spremnost da se na sve gleda širom otvorenih očiju. izvor. Lionsbee