Beth Fulton je uradila ovaj potpuno genijalni video pod nazivom Televizija je droga, koji predstavlja pravu anti reklamu za televiziju. Video instalacija je nastala na osnovu poeme Todda Alcotta Televizija.

 

Pogledajte i nikako nemojte da se pomerite od ekrana… nikako… ne… molim vas… gledajte me…