Vidite ove crteže koje potpisuje Lee Chen Dao. Spadaju pod pop art, a zapravo su foto realizam uz potpuno sulud izbor tema!

 

Ma samo ih pogledajte, ulepšaće vam dan! A možete i da ih zamislite na zidu neke jako ozbiljne kancelarije! Recimo biroa za nezaposlene!