Fotograf James Cooper donosi kolekciju podvodnog sveta kakvu inače ne bismo očekivali. Nema interesantnih vrsta biljnog i životinjskog sveta, nema close-upova morskog dna, pa ipak, reč je o fotografijama koje ostavljaju utisak, ponekad prijatan, ponekad mučan, no, to nije toliko ni bitno. Kada se govori o umetnosti, najgore je da posmatrač ostane ravnodušan!