Jirka Vinse potpisuje ove carske radove.

Na njima su predstavljeni Disney tipovi. Ali kako bi izgledali u stvarnosti. Bacite pogled nije loše: