Naučnici smatraju da će večan život uskoro biti moguć. Ali ne za naše telo već za naš um.

 

Neurološkinja Hana Kritklo sa Univerziteta u Kembridžu veruje da smo vrlo blizu tehnologije kooja će omogučiti da kompjuteri postanu domačini ljudskog mozga.

Za to je potreban kompjuter koji će moći da simulira trilion konekcija ljudskog uma, što današnji kompjuteri ne mogu.

“Kada biste imali kompjuter koji bi mogao da sačuva sve informacije koje ljudski mozak ima i da simulira moždane aktivnosti, onda bi to bio večan život. Ljudi bi na taj način živeli u mašinama. Za ovo postoji šansa“, rekla je doktorka Hana Kritklo.

 

U suštini svodi se na to da će mašina biti domaćin za vašu svest.