Predstavljamo vam super projekat na srpskom internetu. A to je SuperŠkola, edukativni portal na kom se nalazi preko 650 lekcija iz Srpskog jezika, Matematike, Fizike i Hemije, koje uključuju predavanja, eksperimente i objašnjenja za lakše savladavanje gradiva.

Ova virtuelna učionica donosi nov pristup razmišljanju i učenju. Ideja je nastala po ugledu na razvijene zemlje, u kojima se tehnologija već decenijama koristi u obrazovne svrhe.

SuperŠkola je prilagođena obrazovnom sistemu u Srbiji prateći program Ministarstva prosvete, s jedne strane, a sa druge strane sledeći činjenicu da školarci sve više koriste internet.

SuperŠkola kombinuje video, animaciju i interaktivni pristup učenju i na lak način prenosi potrebna znanja. Otvorena je 24 sata, 7 dana u nedelji, kako bi đaci mogli da je posete u bilo koje vreme i na bilo kom mestu.