„Buka je svaki neželjen zvuk“; „Buka je skup zvukova koji izazivaju nelagodnost“; „Buka je zagađenje“, samo su neke od definicija buke. Činjenica je da buka progresivno, podmuklo i negativno utiče na sve aspekte života.
Važno je znati da pored narušenog mira i produktivnosti, buka može negativno da utiče i na zdravlje. Višak decibela ne oštećuje samo sluh, već nepovoljno deluje na ceo ljudski organizam: podiže krvni pritisak, povećava nervozu i razdražljivost, dovodi do sindroma hroničnog umora.

Filozof Artur Šopenhauer je još u 19. veku proglasio buku za zakletog neprijatelja svakog ozbiljnog mislioca. Njegov argument protiv buke bio je jednostavan: veliki um može imati velike misli samo ukoliko su sve njegove moći koncentracije usredsređene na jednu temu, na isti način na koji konkavno ogledalo usmerava svetlost u jednu tačku. Na isti način na koji moćna vojska postaje beskorisna ako se njeni vojnici raštrkaju na sve strane, veliki um postaje običan onog trenutka kada mu se energije rasplinu.

Naučni dokazi pokazuju da je glasan zvuk fizički štetan. Nedavni izveštaj Svetske zdravstvene organizacije o bolestima usled buke iz okruženja konzervativno predviđa da ljudi iz Zapadne Evrope gube više od milion zdravih godina života svake godine usled poremećaja i bolesti vezanih za buku. Među drugim opasnostima iz okruženja, samo zagađenje vazduha izaziva veće štete.

Vrlo je važno izabrati odgovarajuće sistemsko rešenje koje će najefikasnije rešiti vaš problem sa bukom. Sastavni deo tog rešenja je uvek i zvučno – izolacioni materijal. Materijali koji se tradicionalno za to koriste su kamena mineralna i staklena mineralna vuna. Kamena mineralna i staklena mineralna vuna su građevinski materijali koji imaju svoje nezamenljivo mesto u zvučnoj izolaciji zgrada. Svojim akustičkim osobinama u kombinaciji sa čvrstim građevinskim materijalima (beton, cigla, blokovi ili gips), omogućavaju zvučnu izolaciju koju je nemoguće postići primenom isključivo čvrstih materijala ili alternativnim materijalima koji se nude na tržištu. Kamena mineralna i staklena mineralna vuna se mogu koristiti kako u vertikalnim elementima (zidovima) tako i u horizontalnim elementima konstrukcije (plivajuće podne konstrukcije koje rešavaju problem udarne buke). Kvalitet samog objekta u kome živite se definiše još u fazi projektovanja.

„Imajući u vidu da je Elaborat zvučne zaštite sastavni deo projektne dokumentacije, odlučili smo da napravimo alat za projektante, softver Knauf Sound Insulation, kako bi se stručnoj javnosti olakšao i ubrzao rad na izradi Elaborata. Kako bismo i građanima približili problem buke i dali konkretna rešenja za najčešće probleme koji se u toj oblasti javljaju, u okviru našeg Tihog kutka, zvučno izolovane prostorije, nalazi se i kompjuterska aplikacija pomoću koje možete da čujete i uporedite kako se neki izvor buke (npr. spoljašnja buka od saobraćaja) čuje u prostoriji u kojoj boravite kada imate spoljašnji fasadni zid bez zvučne izolacije i sa zvučnom izolacijom“, rekla je Marija Ilić  Marketing Communications Manager Southern Balkans, Knauf Insulation.

KSI softver je zamišljen da ispuni dva cilja: da služi kao alat projektantima zvučne zaštite da provere i po potrebi modifikuju predložena rešenja za konstrukcije u objektu kako bi se zadovoljili kriterijumi zvučne zaštite i uradio elaborat zvučne zaštite u okviru projektne dokumentacije i da edukuje korisnike kako bi bolje razumeli zvučnu zaštitu i efekte pojedinih elemenata (bočnih pregrada, spojeva, sklopova i dr.) na zvučnu zaštitu u objektu.

Većina ljudi koja teži većem miru od akustičkog okruženja ne traži grobnu tišinu. Samo verujemo da treba da možemo da čujemo sebe kako razmišljamo.

Napiši komentar

Unesite svoj komentar!
Ovde unesite svoje ime