Japanski gigant telekomunikacija „Nippon Telegraph i Telephone“ uskoro će lansirati ovaj sistem koji koristi ljudsko telo za prenos podataka. Stručnjaci NTT-a konstruisali su posebne pristupne bedževe koji će moći da se nose u džepu ili u tašni, a služiće za prenos podataka o vlasniku na detektore koji su postavljeni na kvakama vrata ili na zemlji. Detektori koji su povezani sa kontrolnim uređajem zapravo pretvaraju ljudsko telo u medijum za prenos podataka. Dok podaci putuju kroz gornji deo tela korisnika koji sa sobom nosi specijalnu karticu, kroz njegove ruke i šake, garderobu, tašnu ili noge, stopala i cipele, on će moći da otključa vrata jednostavnim spuštanjem ruke na kvaku ili stajanjem na određenoj tački na podu, ne morajući pri tom da pretura po džepu ili tašni kako bi izvadio karticu. Ako je pojedinac prepoznat, put mu je slobodan.
– U svakodnevnom životu uvek dodirujete stvari. I obično stajanje znači da ste zapravo stali na nešto. Ta jednostavna radnja omogućava komunikaciju – kaže Micuru Šhinagava, inženjer u NTT’s Microsystem Integration Laboratories.
Zadatak NTT-a je da prevaziđe granicu komunikacije između čoveka i mašine i da istu tehnologiju primeni u odnosima između ljudi.
– S razvojem telekomunikacionih tehnologija ljudski susreti su osiromašeni. Tu tehnologiju smo osmislili u nadi da stvorimo novi svet komuniciranja dodirom – ističe Šinagava.
– Ulazak i izlazak iz prostorija bez korišćenja ruku umnogome će pomoći u firmama gde su zaposlenima uvek ruke zauzete ili gde oni ne smeju da dotiču predmete zbog medicinskih ili higijenskih razloga. U nekim fabrikama je jako opasno da vam nešto visi oko vrata – kaže NTT-ov predstavnik za štampu Tošiaki Asahi.
Sistem je siguran, kažu njegovi konstruktori. On, na primer, obezbeđuje da samo vozač može da otvori svoj auto dodirom ako su mu ključevi u džepu, nikako i ljudi koji se nalaze pored njega.
Tehnologija korišćenja ljudskog tela kao provodnika mogla bi da omogući i lekarima da izmere temperaturu ili puls bolesniku samo dodirom svojih ruku, dok će informacije kroz doktorovo telo stizati do mernog instrumenta. Takva bi praksa, tvrde stručnjaci, manje uznemiravala pacijente.