Relaciono razmišljanje koje ljudi svakodnevno koriste donedavno je bio nemoguć zadatak za veštačku inteligenciju. Međutim, istraživači su razvili jednostavan algoritam koji to omogućava.

A to znači i da će roboti postati još bliži ljudima.

Vidite, ljudi sa lakoćom koriste logiku i upoređuju i povezuju mesta, sled događaja i analogije.

Veštačka inteligencija to nije mogla da radi. Mašine su mogle da nauče i prepoznaju uzorke, ali nisu koristile logiku kao ljudi.

E pa to će se promeniti.

Nova studija ima rešenje koje bi moglo pomoći mašinama da usvoje “viši oblik razmišljanja”, a to su veštačke neuronske veze za relaciono razmišljanje. Kao što su neuroni povezani u mozgu, robotske neuronske veze sjedinjuju male programe koji zajedno pronalaze obrasce podataka.

Algoritmi su za sada tačno predviđali situacije u 42 do 77 posto slučajeva, a testovi su uključivali i jezično bazirane zadatke.

Pustite ovu muziku i zagledajte se u budućnost. Zato što je sudnji dan blizu…