Sada je i dokazano da upoteba mobilnih telefona i kompjutera povoljno utiče na mentalne sposobnsti. 

 
Upotreba kompjutera i mobilnih telefona mogla bi da objasni zbog čega su starije osobe sada četiri do osam godina "kognitivno mlađe" od njihovih vršnjaka pre desetak godina, pokazali su rezultati novog istraživanja koje je objavljeno u časopisu "Intelidžens".
 
U istraživanju Međunarodnog instituta za primenjenu sistemsku analizu (IIASA) korišćeni su podaci prikupljeni u Engleskoj i Nemačkoj o stanovnicima starijim od 50 godina, od kojih su neki testirani 2006. godine, a 3.000 ih je testirano šest godina kasnije. Uzeti su u obzir faktori kao što su obrazovanje, pol i zdravlje. 
 
"Mi znamo da je koeficijent inteligencije (IQ) u porastu već nekoliko decenija", rekla je naučnica IIASA Valeria Bordon dodavši da su testovi obuhvatili "širok spektar kognitivnih sposobnosti". 
 
Kontinuirani porast IQ-a nazvan je Flin efekat i primećen je tridesetih godina, a objašnjen je time što je ljudima olakšan pristup boljem obrazovanju, ishrani i zdravstvenoj zaštiti. 
 
Mala ali kontinuirana poboljšanja omogućila su ljudima da se uključe u mentalno stimulativnije aktivnosti, unapređujući svoje kognitivne mogućnosti, a samim tim i rezultate na IQ testovima. To uključuje i test simbola i cifara, koji meri sposobnost korelacije predmeta, test nabrajanja životinja i test za merenje fluidne inteligencije koja se odnosi na rešavanje problema. 
 
Po istraživanju, oni sa oko 60 godina bolje su prošli 2012. godine nego njihovi vršnjaci testirani 2006. godine. 
 
"U mnogim slučajevima pedesetdvogodišnjaci u 2006. godini imali su isti rezultat kao šezdesetogodišnjaci 2012. godine", rekla je Valerija Bordon. 
 
Ona je dodala da se nivo obrazovanja te dve grupe ne razlikuje mnogo, ali su primetili da je "upotreba kompjutera i mobilnih telefona doprinela promeni". 
 
Bordonova smatra da rezultati istraživanja ukazuju da je upotreba tehnologije doprinela poboljšanju mentalne sposobnosti.

Napiši komentar

Unesite svoj komentar!
Ovde unesite svoje ime