iPhone 16 će imati izmenjivu bateriju? Tako bar pišu američki internet portali. Navodno se Apple priprema za veliku promenu i to zbog regulativne Evropske Unije koja zahteva laku zamenu baterija na uređajima.

I dva su problema kod iPhone telefona na temu izmenjive baterije – otvaranje kućišta i lepak kojim je baterija pričvršćena za ostale komponente. E pa, Apple navodno radi na novom rešenju za lepak koje bi omogućilo da se baterija mnogo lakše zameni.

Odluka EU se inače odnosi na sve proizvođače, pa se može očekivati i da drugi proizvođači prate ovaj trend i uvedu izmenjive baterije.