Google razmatra mogućnost da pošalje Google balone ili dirižable u seoska i nerazvijena područja Afrike.

 
Ovi baloni bi bili opremljeni internet vezama što bi omogućilo razvoj savremene tehnologije i na tim područjima, piše The Wall Street Journal.
 
Na ovim high-altitude platforms, biće postavljena oprema koja će omogućiti bežični pristup internetu na teritoriji od nekoliko stotina kvadratnih kilometara. 
 
Više takvih balona bi pokrivalo područja južne pustinje Sahare kao i jugoistok Azije. 
 
Stanovnici će biti obučavani preko lokalne televizije o značaju i upotrebi interneta.