Instagram i Facebook prestaju sa radom u Evropi? Moguće je. Stvar je u tome da zemlje Evrope imaju problem sa osetljivim privatnim podacima koje kompanija Meta obrađuje.

Nact nove odluke koja se tiče upravo ove tematike biće gotov do kraja marta i ukoliko bude usvojena a to se očekuje, izgleda da će Meta morati značajno da menja poslovanje. Oni su čak i najavili mogućnost da se povuku iz Evrope, gde bi Instagram i Facebook prestali sa radom.

“Ako Evropska komisija ne usvoji nikakvu odluku o primerenosti i ne budemo mogli da se i dalje oslanjamo na standardne ugovorne klauzule ili na druge alternativne načine prenosa podataka iz Evropske unije u Sjedinjene Države, verojatno u Evropi nećemo moći da ponudimo niz naših najznačajnijih proizvoda i usluga, uključujući Facebook i Instagram”, naovde.

Konačna odluka se očekuje 14. aprila.