Ne želite da neki vaši podaci budu dostupni, mislite da neki podaci mogu da vam naštete ili da vas osramote i tražite da ih Google izbriše. 

 
Google će to morati da uradi jer je tako odlučio Evropski sud pravde. Ljudi imaju pravo da budu zaboravljeni, kaže se u odluci. 
 
Do sada je upućeno više od 41 hiljada zahteva. 
 
Odlučeno je ovako: Google mora pregledati sve zahteve, zatim dati mišljenje da li su ti zahtevi relevantni ili ne a onda o tome obavestiti osobu koja je podnela zahtev. Ako je osoba nezadovoljno može da uputi tužbu.