Facebook nije dobar za depresiju kod ljudi koji je već imaju. To je rezultat najnovijeg istraživanja.

Ističe se da upotreba Facebooka može da umanji osećaj sopstvene vrednosti, prenosi psypost.org. Onda se može zaključiti da što čovek više vemena provodi na Facebooku postaje sve depresivniji. Tako je rođen termin “Facebook depresija” koji upravo opisuje depresiju koja je rezultat produžene upotrebe Facebooka.

Zavisnost od Facebooka može predvideti ozbiljnost depresije kroz dva različita depesivna iskustva – zavisnost i samokritičnost.

Učesnici, kojima je dijagnostikovana depresija, popunili su dve on line ankete, jednu na početku studija i drugu posle šest meseci. Učesnici su izjavili da je veća upotreba Facebook izazivala izraženija depresivna iskustva i težu depresiju.

Naučnici su naglasili da stanje zavisi od kvalieta korišćenja Facebook i da ova mreža stoga može biti od koristi korisnicima. Naveli su i primer, recimo traženje podrške na drutvenm mrežama, može pozitivno uticati na korisnike.