Društvene mreže su užasne za društvo i širi podele. To je ukratko zaključak naučnika sa New York University i Stern Center for Business and Human Rights.

I to nije preveliko iznenađenje.

Ali otkrivene su još neke zabrinjavajuće stvari. Recimo da je Facebook uhvaćen u pokušajima da prikaže svoj negativan uticaj kao manje značajan.

Istraživači ističu i kako društvene mreže doprinose polarizaciji društva, stavova i potencijalnih sukoba, čak i fizičkih ili oružanih. Takođe se dodaje i će se problemi teško rešiti zato što kompanije odbijaju da objave princip rada društvenih mreža.

Zato pozivaju, pre svega Facebook, da podeli sa javnošću principe rada algoritama, koji sadržaji se preporučuju posetiocima a koji se uklanjaju.

Takođe, naučnici smatraju kako bi trebalo uvesti zakonsku regulativu za društvene mreže.