U susret maloj maturi, portal „Super škola“ objavio je testove za pripremu završnog ispita. Za đake osmog razreda, ali i za sve druge koji žele da provere svoje znanje, testovi sa zadacima iz 7 predmeta koji se polažu na maloj maturi su besplatni i mogu se naći na sajtu www.superskola.rs

Nastavnici SuperŠkole ove testove su obradili tako da, po sadržaju, obliku pitanja i načinu bodovanja u najvećoj meri podražavaju završni ispit. Do juna, na svakih 15 dana, objavljivaće se novi kompleti testova. Na taj način đaci će, pred samo polaganje završnog ispita, na raspolaganju imati 6 kompleta testova sa 360 pitanja iz 7 predmeta koje obuhvata celokupno gradivo od 5. do 8. razreda osnovne škole.

„Super škola“ je edukativni, interaktivni portal na kome se nalazi preko 650 video lekcija iz Srpskog jezika, Matematike, Fizike i Hemije za decu od 5. do 8. razreda osnovne škole. Kroz video predavanja, eksperimente, objašnjenja, zadatke i testove SuperŠkola služi da olakša savladavanje gradiva, za dodatno učenje, u situacijama kada deca izostaju sa nastave, za vežbanje i proveru znanja.
Lekcije su pripremljene u saradnji sa nastavnicima predmetne nastave i prate zvaničan plan i program Ministarstva Prosvete Republike Srbije. Grupisane su u pakete znanja koji mogu koristiti svakom đaku, bez obzira na uspeh.

Princip učenja koji se primenjuje u „Super školi“ je nov kod nas, ali ne i u svetu. Inspiracija je pronađena u zemljama u kojima se moderne tehnologije već decenijama uspešno koriste u obrazovne svrhe. Savremena metodologija učenja, u ovom slučaju, prilagođena je potrebama naše dece.