Aplikacije za čišćenje telefona su najčešće mallware. A ako vidite reklamu na Facebooku ogromna je šansa da ćete se zaraziti. Većina tih aplikacija ne radi ništa već prikazuje reklame. I ne samo to već i menjaju imena i ikone maskirajući se u druge programe kako bi što duže ostale instalirane.

Aplikacije zloupotrebljavaju Android komponentu Contact Provider, koja im omogućava da prenose podatke između uređaja i onlajn servisa, navode istraživači iz kompanije McAfee.

Evo mallware aplikacija sa najviše skidanja:

Junk Cleaner, cn.junk.clean.plp, 1.000.000+ preuzimanja
EasyCleaner, com.easi.clean.ipz, 100.000+ preuzimanja
Power Doctor, com.power.doctor.mnb, 500.000+ preuzimanja
Super Clean, com.super.clean.zaz, 500.000+ preuzimanja
Full Clean – Clean Cache, org.stemp.fll.clean, 1.000.000+ preuzimanja
Fingertip Cleaner, com.fingertip.clean.cvb, 500.000+ preuzimanja
Quick Cleaner, org.qck.cle.oyo, 1.000.000+ preuzimanja
Keep Clean, org.clean.sys.lunch, 1.000.000+ preuzimanja
Windy Clean, in.phone.clean.www, 500.000+ preuzimanja
Carpet Clean, og.crp.cln.zda, 100.000+ preuzimanja
Cool Clean, syn.clean.cool.zbc, 500.000+ preuzimanja
Strong Clean, in.memory.sys.clean, 500.000+ preuzimanja
Meteor Clean, org.ssl.wind.clean, 100.000+ preuzimanja