Allied Telesis, globalni provajder  Ethernet / IP switching rešenja i industrijski lider na polju IP Triple Play tehnologija, danas je najavio lansiranje Allied Telesis Management Framework (AMF) – inovativnu novu tehnologiju koja će pomoći kompanijama da smanje složenost i troškove upravljanja mrežom i do 60%.

Software Defined Networking (SDN) – gde se platforma softvera koristi za centralizovanu kontrolu mreže – nalazi se na naslovima sa svojim tvrdnjama o boljem korišćenju mreže i lakšeg upravljanja. Nažalost, većina SDN rešenja usmerena su ka velikim data centrima, što ih stavlja van domašaja tipičnog korporativnog kupca koji teži da ima još veća ograničenja resursa. Allied Telesis priznaje ovu činjenicu i razvio je AMF kao praktičan način za preduzeća da iskoriste prednosti SDN, bez visokih troškova.

Kao vodeći dobavljač Ethernet mrežnih proizvoda i rešenja, Allied Telesis je usmeren na pružanje prednosti SDN tehnologije svojim klijentima. Kompanija je uvela integrisano upravljanje mrežom preko AMF-a, a neposredna korist za korporativne korisnike je smanjenje složenosti mreže i smanjeno vreme i znanje potrebno za upravljanje mrežom, što je rezultiralo nižim ukupnim troškovima. Moćne funkcije kao što su centralizovano upravljanje, auto-backup, auto-upgrade, auto-provisioning i auto-oporavak, plug-and-play umrežavanja i zero-touch upravljanje, prve su karakteristike koje se sprovode u AMF.  AMF je okvir (framework) od strateške važnosti za Allied Telesis a dalji razvoj i poboljšanja na AMF se preduzimaju da bi se svojim kupcima isporučile mrežne tehnologije sledeće generacije.

"Jedan od ključnih izazova koji vidimo je kolicina resursa koje su potrebne za upravljanje velikim korporativnim mrežama", rekao je Jun Kohara, potpredsednik Global Product Marketinga, Allied Telesisa.  "Osim toga, kupci se suočavaju s izazovom zapošljavanja ili zadržavanja tehničkog osoblja.  AMF olakšava teret upravljanja korporativnim mrežama automatizacijom mnogih zadataka koji danas zahtevaju nivo angažmana administratora mreže.  Ovaj okvir je razvijen da se olakša našim klijentima da upravljaju svojim mrežama. "

Jedna od glavnih prednosti SDN je obećanje centralizoanog upravljanja, pošto SDN tretira mrežu kao jedan virtualni uređaj.  Allied Telesis je razvio AMF da se postigne i više,  centralizovanim upravljanjem cele mreže s bilo kojeg uređaja putem jednostavne i intuitivne komandne linije interface-a (CLI).  Konfiguracijski i firmware failovi  se regularno backup-uju i dostupni su za regeneraciju oštećenih uređaja; a konfiguracijske izmene mogu biti urađene na više uređaja i u isto vreme.  Ova kombinacija funkcija omogućuje AMF-u  da snizi operativne mrežne troškove smanjivanjem složenosti  mrežnog upravljanja mrežom i automatizacijom mnogih rutinskih zadataka.

"Za razliku od SDN, za šta je potreban eksterni software-based controller same mreže, Allied Telesis je ugradio kontrolnu funkcionalnost u samoj mreži, pojednostavljujući isporuku ove nove tehnologije", izjavio je potpredsednik product marketing Jun Kohara.   "To omogućava da se mnoge prednosti SDN  isporučuju bez troškova, složenosti i svega sto ona donosi", dodao je Kohara.
Prema Kohari, "U brojnim slučajevima, trošak upravljanja mrežom uvećava kapitalne troškove hardvera. Iz tog razloga, mnoge organizacije se sada usmeravaju na tehnologije poput SDN i AMF kao sredstvo za smanjenje operativnih troškova vezanih uz upravljanje svoje mreže.  Jedan od prvih koji bude usvojio ovu tehnologiju očekuje se da će za 60% smanjiti tekuće troškove upravljanja svoje mreže, što bi trebalo biti neodoljivo za svakog korisnika. "

Napiši komentar

Unesite svoj komentar!
Ovde unesite svoje ime