Istraživanje sprovedeno nad 1.000 parova identičnih i dvojajčanih blizanaca pokazalo je da geni određuju polovinu ličnih karakteristika koje ljude čine srećnima, dok su za ostatak ljudske dobrobiti zaslužni faktori kakvi su veze, zdravlje i karijera.

“Ustanovili smo da je oko polovina stvari koje jedne čine srećnijima od drugih pitanje genetike. To je zaista iznenađujuće”, kazao je istraživač Univerziteta u Edinburgu i vođa istraživanja Tim Bejts.

Učesnici u istraživanju – stari od 25 do 75 godina – odgovarali su na seriju pitanja o svojoj ličnosti, odnosno o tome koliko su u životu zabrinuti, a koliko zadovoljni. Imajući u vidu da identični blizanci dele iste gene, a dvojajčani ne, naučnici su identifikovali zajedničke gene koji su zaslužni za određene osobine i ljude čine predodređenima za sreću.

Osobe koje su komunikativne, stabilne, vredne i savesne češće su i srećnije, navode naučnici u listu “Sajkolodžikal sajens”.