Mađioničar Patrick Kun je upravo to. Mađioničar. Zato što koristi magiju. Nemamo drugo objašnjenje za njegove trikove: