Evo simpa kampanje za Viki, novi internet servis za gledanje serija širom sveta. Poenta je da će vam obezbediti titlove sa bilo kog na bilo koji jezik. Skoro. I pomoći da uklonite jezičke ili prostorne barijere. Pogledajte, slatko je: