U Beogradu u hotelu Crown Plaza održan je poslednji od četiri FMCG, Retail & Agribusiness Premijum Brunch-a koji je bio orijentisan na promociju potencijala razvoja lokalnih i regionalnog tržišta. Skup koji je organizovala Infoarena i Evropska banka za obnovu i razvoj EBRD, bio je namenjen predstavnicima ovog sektora na tržištu Srbije.

Miljan Ždrale, viši bankar Agribusiness tima pri EBRD-u istakao je: „Srbija je od zemalja u regionu za EBRD jedna od najatraktivnijih zemalja kada je reč o prehrambenoj industriji koje su visoko na agendi ne samo sa aspekta planiranih investicija EBRD-a u privatni sektor, nego i u targetiranju infrastrukture u saradnji s državom. Banka je u 2015. godini investirala u Srbiji 100 miliona evra. Naši konsultanti izdali su podatak da je Srbija jedna od zemalja koja prolazi kroz najekstremnije klimatske promene u ovom delu Evrope. Pitanje navodnjavanja je još jedan problem. Valja spomenuti i geografske promene u smislu migracija i populacijskog rasta, koje će zasigurno uticati na potrošnju hrane i kompletni sektor što će uticati i na našu strategiju i pristup investicijama o čemu ćemo više raspraviti 18. i 19. februara na konferenciji FRA Arena 2016. u Beču, kao i o mogućnostima daljnjeg procesa konsolidacije.“

Miloš Jauković, potpredsednik logistike kompanije Delhaize, istakao je: Zbog negativnih okolnosti kao što je pritisak na cenu , potrebno je sve više usmeriti pažnju na potrebe lokalnih potrošača koji su uvek u potrazi za nečim novim od nacionalnih brendova. Kao kompanija, uspeli smo da se repozicioniramo, imamo različite potrošače, uz određene asortimane cena. Podstičemo potrošače da svoj limitiran budžet potroše na najbolji mogući način. Investicije su jako intenzivne u Delhaize Srbiju, što pokazuje da smo na dobrom putu, jer smo prepoznali što je potrošačima najvažnije.“

Marija Desivojević Cvetković, potpredsednica Delta Holdinga osvrnula se na budućnost razvoja poljoprivrede u Srbiji: „U Srbiji stalno slušamo da je poljoprivreda budućnost, ali moram reći da poljoprivreda kako sad izgleda u Srbiji ne može da opstane na ovaj način, jer zaostaje u tehnološkom smislu. Veliku odgovornost u strukturalnim promenama moraju preuzeti velika poljoprivredna preduzeća, jer su oni jedini u mogućnosti zbog svojih kontakata sa stranim kompanijama dovesti nove tehnologije u Srbiji koje omogućavaju veću efikasnost, konkurentnije cene i izvoz na strana tržišta. Male moraju da nauče kroz kooperaciju da uzgajaju i proizvode i druge proizvode osim kukuruza i ostalih čestih proizvoda. Takođe, pažnju treba usmeriti i na kadrove kojih nedostaje u svakoj industriji. Obzirom da nismo mogli naći dobar kadar na tržištu, razvili smo vrlo uspešnu strategiju pri zapošljavanju, a to je zapošljavanje ljudi s formalnim obrazovanjem i ulaganje u njihovo znanje i napredak. Svojim kadrovima omogućavamo i edukacije kod naših stranih partnera. Upravo zahvaljujući našim ljudima i njihovom doprinosu, dugujemo uspeh.“

Ljubiša Radenković, direktor kompanije Sunoko istakao je: „U protekle dve do tri godine došlo je do naglog sunovrata cena šećera, uspeli smo kao industrija u Srbiji ostanemo na nogama. Cela prehrambena industrija se zapravo zasniva na ceni. Moramo usmeriti aktivnosti da proizvođači hrane budu motivisaniji ne samo zbog konkurentnosti cena već i u produktivnosti. 2017. godina je jedna od prelomnih tački, ali neće biti odlučujuća i sudbinska, već samo još jedan izazov. Za strane kompanije za koje je to velika prilika, smanjiće se cene troškova ukoliko pokušaju prebaciti svoje proizvodnje na jug gde su manji troškovi, a na nama je da to spremno dočekamo. Uskoro će doći do nesrazmere između ponude i potražnje. Srbija mora biti regionalni snabdevač šećera. Trend povezivanja s regionalnim kompanijama je u budućnosti nužan zbog pritiska globalnih kompanija i šteta bi bilo da netko druge preuzme plodove našeg mukotrpnog rada. Bolje povezivanje je suštinsko pitanje za privredu regiona.“

„Pre preuzimanja Bimala, Studen grupacija je napravila jedan sistem centralizovane trgovine na globalnom nivou sa sedištem u Beču. Izrasli smo u jednu kompaniju koja ima efikasnu distribuciju. Kad imate previše igrača na jednom ograničenom tržištu koje je u stagnaciji, postavlja se pitanje kako sprovoditi održiv razvoj pa smo se odlučili prebaciti na tržište regiona Bliskog istoka na kojem se očekuje dupla potrošnja hrane do 2050. godine. Bolja profitabilnost u regionu dovodi nas do mogućnosti da razmišljamo o nekim novim akvizicijama u Srbiji. Potencijal za razvoj Srbije je velik, posebno u segmentu proizvodnje šećera i uljarica. Distribucija je put do potrošača i ona treba biti efikasna kako bi se olakšalo pozicioniranje u Turskoj, zemljama Bliskog istoka i Rusiji.“, istakao je Nenad Korica, direktor Studen Agrane.

„Ono što mi u Ernst & Youngu možemo istaći je da se vrednost transakcija  povećala, ali broj tih transakcija se smanjio. 2014. se ističe po blagom rastu vrednosti transakcija u Adrijatik reonu. Ono što je interesantno je da smo razvili alat koji nam omogućuje procenu gde bi u regionu moglo doći do najvećih akvizicija. Ako nemate plan za prvih 100 dana poslovanja, zapravo je jako teško uspostaviti te sinergije koje su bile na papiru. Nove tehnologije, digitalizacija, rat oko talenata su izazovi za uspešan rast i integraciju,“ rekao je Urs Indermuhle, partner u sektoru za podršku pri poslovnim transakcijama u Adrijatik reonu.

Dušan Denić, finansijski direktor GN Terminal Enterprises naglasio je ulogu Ukrajine u razvoju srpskih kompanija: “Ukrajina je kao globalni igrač Srbiji vrlo važna. Ukrajina je treća na svetskom tržištu po izvozu žitarica s fokusom na kukuruz. Sve veće potražnje stižu iz Kine. Zahvaljujući EBRD-u, kao kompanija smo uspeli da investicijama dostignemo naše ciljeve i da naše kapacitete još povećamo. Saradnja s EBRD-om podstakla nas je da napravimo ključne promene kako bi se približili evropskim standardima, jer imamo jasan plan razvijanja. Partneri su nam CHS, vodeća američka kompanija, s kojom imamo čast i priliku surađivati od samih početaka. Omogućili su transfer znanja- pokazali su nam kako da se ponašamo kao globalni igrač, kao i kako njihovi klijenti sarađuju širom sveta, a mi smo njih naučili kako da sarađuju s našim farmerima i prilagode se njihovom mentalitetu. Takvo pozitivno iskustvo koje preporučujemo svima, dugoročno omogućuje daljnji razvoj svake kompanije.“

Tomislav Gavazzi, osnivač i vlasnik Infoarene zahvalio se mnogobrojnim učesnicima i pozvao ih na 6. međunarodnu konferenciju, FRA Arenu 2016. koja će se 18. i 19. februara održati u Beču, a sve s ciljem osiguravanja bilateralnih i multilateralnih kontakata ključnih predstavnika u regionu.

Reč je o uspešno postavljenoj platformi za promociju lokalne i regionalne FMCG, RETAIL & AGRIBUSINESS industrije na međunarodnom tržištu, u organizaciji Infoarene i EBRD-a, koja će okupiti ključne ljude iz FMCG, RETAIL & AGRIBUSINESS industrije kao i ostalih pratećih industrija iz zemalja EU, srednje i jugoistočne Evrope, CIS, zemalja Bliskog istoka, Afrike i Turske. Cilj je povezati industriju regiona sa industrijama na tim tržištima radi povećanja izvoza i privlačenja investicija.