Najbolji studenti pravnih fakulteta iz Beograda, Kragujevca i Novog Sada danas započinju drugi po redu Big Deal projekat iz oblasti kompanijskog prava upoznavanjem sa svojim mentorima iz kancelarije Janković, Popović i Mitić. Polaznici će zajedno sa svojim mentorima i asistentima sa fakulteta proći kroz sve faze M&A (merger and acquisition) transakcije kako bi sa detaljnim izučavanjem ovog tipa komercijalnih transakcija započeli šestomesečni proces pripreme za finale koje će se održati krajem godine u prostorijama JPM-a.

“Danas će izabrani studenti imati priliku da detaljno prođu kroz sve faze jedne M&A transakcije koja obuhvata pripremanje transakcionih  ugovora, pravnu analizu dokumenata jednog privrednog društva, ali i sam način  pregovaranja u ovakvim transakcijama.” izjavio je Nikola Janković, stariji partner advokatske kancelarije Janković, Popović i Mitić.

Suština Big Deal projekta je saradnja između privatnog i javnog sektora, koja ima za cilj da edukaciju studenata prava podigne na viši nivo. Na taj način fakulteti će omogućiti svojim studentima jedinstvenu praksu sprovedenu od strane vrhunskih advokata, studenti će se suočiti sa poslovima koji ih očekuju u budućnosti i naučiti kako da se nose sa poslovnim izazovima, kao i advokatske kancelarije koje će sa tržišta rada moći da zaposle spremnije kadrove koji započinju svoje karijere.

Za razliku od prošlogišnjeg Big Deal projekta ove godine će se studenti sva tri fakulteta pre finala naći pred komisijom sastavljenom od najiskusnijih advokata kancelarije Janković, Popović i Mitić kako bi se izabrala dva tima koji su na najvišem mogućem nivou pripremili potrebnu dokumentaciju i strategiju. Nakon toga dva najbolja tima idu u finale gde će se boriti međusobno i imati priliku da pokažu svo znanje koje su stekli tokom  ovog projekta iz korporativnog prava.
Drugi po redu Big Deal projekat zavrišiće se krajem novembra simulacijom pripreme, pregovaranja i konačnog potpisivanja jednog ugovora kojim će se urediti odnosi između članova društva. Dva najbolja studenta u studiji slučaja će dobiti tromesečnu praksu u advokatskoj kancelariji Janković, Popović i Mitić, sa mogućnošću daljeg zaposlenja.