Organizacija Plastic Bag Free World ima ovu dramatičnu kampanju protiv plastičnih kesa. Slike su prigodne i prikazuju davljenje plastičnom kesom, što se i dešava sa našom planetom i prirodom.

Kreativu je uradila agencija One Black Bear iz Britanije a evo malo podataka:

– 320.000 plastičnih kesa davi našu planetu svake sekunde
– 2 miliona plastičnih kesa guši našu planetu svakog minuta
– 1 trilion plastičnih kesa ubija našu planetu svake godine