Organizacija SAAQ i agencija Lg2 iz Kanade imaju ovu dobru kampanju kojom poručuju da korišćenje narkotika produžuje vreme reakcije.

I da stvarno ne bi trebalo da vozite u takvom stanju. Tu su i prigodne ilustracije: