Jedan od posebnih izazova u svakoj proizvodnji jeste kako u pravo vreme i u pravoj količini dostaviti materijal na radno mesto a istovremeno sa njega odneti gotove proizvode. Loša usklađenost ovog dela interne logistike dovodi do niza problema poput prevelike količine materijala na svakom radnom mestu, nedovoljan prostor za odlaganje kako materijala tako i poluproizvoda i gotovih proizvoda, gubljenje vremena na manipulaciju, oštećivanje prenatrpane robe i sl.

Lean Alat „Mizosumashi“ koji u prevodu znači vodeni pauk je namenjen upravo usklađivanju tokova materijala i omogućava nam da umesto haotičnog imamo jednostavan i jasan tok. Mizosumashi je dakle osoba koja na određini-predefinisani način snabdeva svako radno mesto u određenom ritmu odnosno takt. Iz domaće konsultantske kompanije Tecor Consulting kažu da je ovaj alat neophodan u svakom proizvodnom okruženju.

Kako će biti organizovan posao mizosumashi-ja zavisi od same proizvodnje, pa ukoliko je to proizvodnja sa manjim brojem pozicija i manjim gabaritima i težinama onda će ručna kolica biti sasvim zadovoljavajuća, ukoliko su proizvodi gabaritniji viljuškar/paletar će poslužiti, za većne razdaljine i veće količine proizvoda vučna kolica su pravi izbor i tako dalje sve do automatski upravljanih AVG vozila. Ključ je prepoznati i odabrati pravi vid transporta. Međutim, ovim smo rešili samo jedan deo izazova.

Sledeći izazov je kreiranje rute za mizosumashija i on se odvija kroz sledeće korake:

Iscrtati layout i tokove materijala

Opisati njegov standardni rad u smislu koji materijal se na koje mesto dostavlja i u kojoj količini

Na layout-u označiti tačke na kojima se zaustavlja sa kojih uzima i na koja mesta odlaže robu

Usaglasiti vremenski portebe za materijalom svakog radnog mesta i na bazi toga odrediti količine koliko se čega na koje radno mesta dostavlja u vremenskoj jedinici

Definisati broj cikluca koje je potrebno da napravi u jedinici vremena

Uraditi vizuelizaciju ruta, vremena, operacija

U kombinaciji sa metodama i alatima poput kanban-a i 5S uspostavlja se brz protok informacija i dostavljanje materijala tačno na vreme. Mizusumashi povećava fleksibilnost proizvodnje i eliminiše međuprocesne zalihe.

Osnovna zaduženja mizusumashija:

dovozi materijal i odvozi gotove proizvode,
kordinira tok svih informacija i porudžbina materijala,
precizno ponavlja standardizovani ciklus/rutu,
dostavlja materijal na POU (point of use),
pomaže oko zamene alata, donosi alat…

Direktni benefiti mizusumashija:

povećanje produktivnosti proizvodnih radnika zbogeliminisanja čekanja materijala i odlaženja po njega,
ubrzavanje protoka informacija i materijala,
smanjenje troškova interne logstike i zaliha,
optimizacija iskorišćenja prostora u proizvodnji…

Više o kompaniji Tecor Consulting i samom Mizusumashi alatu možete saznati na ovom link-u

Napiši komentar

Unesite svoj komentar!
Ovde unesite svoje ime