Organizacije Partneri Srbija i Pravni Skener sprovele su istraživanje o javnim nabavkama Univerzitetskog kliničkog centra Niš (UKCN), sa posebnim osvrtom na javne nabavke materijala za održavanje čistoće i sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala za potrebe COVID bolnice u Kruševcu.

Ovom istraživanju prethodila je izrada Analize javnih nabavki medicinskog kiseonika i Analize javnih nabavki oksimetara i RTG filmova. Sva istraživanja sprovedena su u okviru projekta „Javne tajne u javnom zdravlju“, podržao je Balkanski fond za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda, i pokazala su niz specifičnosti u postupcima javnih nabavki povezanih sa pandemijom virusa SARS-CoV-2, poput oblikovanja javnih nabavki u veliki broj partija, zaključivanja okvirnih sporazuma sa jednim privrednim subjektom ili promene vrednosti nabavki u odnosu na prvobitne procene.

Sve javne nabavke za potrebe COVID bolnice u Kruševcu sprovodio je Univerzitetski klinički centar Niš. Za potrebe ove Analize posmatrano je 35 javnih nabavki koje su sprovedene u toku 2021. godine. Otvoreni postupak javne nabavke primenjen je u 80% slučajeva, dok je u 20% slučajeva primenjen pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva.

Istraživanje je pokazalo čestu praksu zaključivanja okvirnih sporazuma, nakon kojih po pravilu sledi zaključenje ugovora o javnoj nabavci, po uslovima definisanim u sporazumu. Iako je u periodu pre pandemije zaključenje okvirnog sporazuma sa samo jednim dobavljačem bio izuzetak, u javnim postupcima predmetnih javnih nabavki je čak 54% njih okončano zaključenjem okvirnog sporazuma sa samo jednim privrednim subjektom.

Sa druge strane, javna nabavka materijala za održavanje čistoće u COVID bolnici u Kruševcu oblikovana je u 27 partija i karakteriše je jako mali broj ponuđača. Za 74% partija primljena je samo jedna ponuda, dok su za 15% partija primljeno dve ponude.

Takođe, pri javnoj nabavci sanitetskog potrošnog materijala, vrednost nabavke je sa prvobitno procenjenih 108.170.000,00 dinara izmenom plana povećana na 147.336.667,00 dinara. UKCN nije dobro ispitao ni tržište hirurških rukavica, što je dovelo do toga da su u obe javne nabavke postupci obustavljeni, jer su cene bile za 36% više od procenjene vrednosti.

Analiza je pokazala da je 19% ugovora izmenjeno u toku važenja, zbog promene cena na tržištu. Najveće izmene desile su se u aprilu 2022. godine, kada je zbog rusko-ukrajinskog sukoba cena sirovina, radne snage i transporta značajno porasla. Kao rezultat toga, dobavljač Sinofarm doo Beograd, koji je sa UKCN zaključio okvirni sporazum za određene partije, tražio je izmenu ugovora i uvećanje cene za 65%.

Svi navedeni primeri navode na zaključak da je i u slučaju nabavke materijala za COVID bolnicu u Kruševcu pandemija doprinela da se većina pravila i redovnih procedura, karakterističnih za javne nabavke, zaobilazi, a da zakonski izuzeci postaju pravila. Ukoliko se ovakva praksa nastavi, otvoriće se prostor za mnoge zloupotrebe, i pre svega, netransparentno delovanje nadležnih institucija i državnih organa.

Napiši komentar

Unesite svoj komentar!
Ovde unesite svoje ime