Međunarodna komunikacijska agencija Grayling objavila je izveštaj u kom se identifikuje trend po kojem gradovi sve češće preuzimaju primat državama i postaju tačke na koje se fokusiraju stručnjaci iz oblasti komunikacija i marketinga. Glavni razlog fokusa na gradove je upravo njihova rastuća ekonomska i kulturološka moć. Grayling je analizirao šta ovakav razvoj znači za rad u oblasti odnosa s javnošću i komunikacija.

U izveštaju pod nazivom Nove države (New nations) akcenat je stavljen na ispitivanje uloge savremenih gradova u oblasti komunikacija i marketinga. Ovo istraživanje odgovara na sledeća pitanja: gde se nalaze kreatori trendova i novac, kao i na koji način marketinški stručnjaci mogu obezbediti povraćaj investicija ukoliko svoje napore fokusiraju na gradove.

U svakom gradu postoji određen ekosistem moći i uticaja

Ovaj izveštaj identifikuje četiri tačke uticaja koje su zajedničke većini gradova, ispituje značaj moći i uticaja koje one imaju jedne na druge, kao i uticaj koje imaju na same stanovnike gradova. Ta četiri ključna čvorišta uticaja i moći u gradovima su mediji, društveni influenseri, gradske vlasti i posebne interesne grupe.

Mediji – rad medija je i ostaje izuzetno važan jer  uprkos digitalnoj transformaciji medijske kuće zadržavaju značajan uticaj kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou. Digitalni mediji otvaraju nove mogućnosti putem individualnog mikro-targetiranja.

Interesne grupe – svaki grad ima svoje zasebne interesne grupe. Neke od njih su dobro uhodane i dobro organizovane, dok su druge neformalnije i nestalne, ali sve one imaju veliki uticaj i ne treba ih ignorisati.

Gradske vlasti – zbog svoje ekonomske superiornosti veliki gradovi imaju značajan politički uticaj. Gradonačelnici širom sveta imaju značajan potencijal moći i kontrolišu procese širenja gradova od osmišljavanja javnog prostora do politike stranih ulaganja.

Influenseri – bilo da vam se dopadaju ili ne, influnseri imaju značajnu ulogu u našim zajednicama. Ljudska želja za uzorima poput „ti i ja“ vodi do porasta uticaja „mikro-influensera“ posebno u gradovima. Ljudi njihovu povezanost sa zajednicom doživljavaju kao iskrenu i autentičnu, što im omogućava veliki uticaj u grupi.

„Odnos snaga različitih uticaja razlikuje se od grada do grada”, izjavila je Nataša Trslić Štambak direktorka kompanije Grayling za jugoistočnu Evropu. “Pokušaj da se sa što manjim budžetima komunicira na više različitih kanala dovodi do rasplinjavanja poruke i ne donosi rezultate. Stručnjaci iz oblasti komunikacija i marketinga moraju prepoznati moć koju u sebi nose ‘nove države’ i shvatiti na koji način mogu koristiti različite izvore uticaja u svom poslu. Komunikacijski stručnjaci, dakle, moraju biti podjednako upoznati s delovanjem mikro-influensera, kao i tradicionalnih interesnih grupa iz svog okruženja.“

Prema previđanjima Ujedinjenih nacija iz 2016. godine, gradovi će rasti još brže, a više od polovine stanovništva već živi u gradovima. Od 2030. godine ta brojka će se popeti na dve trećine. Do tada će biti deset puta više mega-gradova, odnosno gradova sa više od 10 miliona stanovnika. Gledano s ekonomske strane to znači da će do 2025. godine 60 posto ukupnog globalnog ekonomskog života biti generisano u gradovima. „Iako smo u Srbiji daleko od tih mega-gradova, brendovi, kompanije i njihovi komunikacijski stručnjaci moraju reagovati na ovaj urbani razvoj kako bi ostali relevantni,“ dodala je Nataša Trslić Štambak.

Istraživanje Nove države je deo serijala “Advantage series” kompanije Grayling, istraživačkog i informativnog programa koji se odnosi na reputacione i komunikacione izazove sa kojima se organizacije danas susreću. Istraživanje Nove države možete pronaći na www.grayling.com

Napiši komentar

Unesite svoj komentar!
Ovde unesite svoje ime