E ovako izgleda trenutna globalna finansijska situacija: Oh FUCK! Naslovna Ekonomist magazina za 27. septembar.

1 KOMENTAR

Comments are closed.