Tridos banka je napravila ovu gerilsku kampanju tako što su preoteli zvanični ekran na kome se prikazuje izveštaj sa Nasdaq berze.

 

Umesto indeksa akcija prikazano je kako raste vaša sreća, a pohlepa pada. Sve su osmislili kreativci agencije Dawn iz Amsterdama, a ova banka vam poručuje da nije kao ostale.