Bob Kunc Koncevic, izvršni direktor Campari grupe, izjavio je: ‘U 2013. godini ukupan rezultat je bio u skladu sa očekivanjima, zahvaljujući pozitivnom napretku i ubrzanju organskog rasta tokom godine. Poslovanje je bilo otežano zbog nepovoljnog deviznog kursa, makroekonomskih izazova i nestabilne evolucije prodajnog miksa. Zbog velikog broja jednokratnih poslovnih inicijativa, uključujući restruktuiranja, pokretanje fabrika i nove integracije koje su sada završene, 2013. godinu treba smatrati godinom tranzicije. I u budućem periodu se očekuju izazovi u poslovnom kontekstu, teški makroekonomski uslovi na ključnim tržištima i pogoršanje u forex-u. Štaviše, očekujemo da će se ukupne marže povećavati u fazama postepenije nego što je planirano tokom godine zbog nepovoljnog geografskog miksa (snažan rast na tržištima sa niskom zaradom)

U tom kontekstu, očekujemo da će poslovanje nastaviti da hvata zamajac nakon uspešne druge polovine 2013. i uspešnog početka 2014. Gledano unapred, s obzirom na to da je 2013. kao godina tranzicije je iza nas, mi verujemo da je Campari grupa bolje pozicionirana za dugoročni razvoj,  zahvaljujući konstantnom građenju brenda proizvoda u većim segmentima trižišta kao i jačem prisustvu naših najboljih 6 brendova u svetu.”

REZIME

· Generalno zadovoljavajući rezultati u pogledu organske promene, zahvaljujući pozitivnom ubrzanju organskog rasta tokom cele godine

·  +1.7%  organski rast prodaje u fiskalnoj 2013  (+6.4% u poslednjem kvartalu 2013), zahvaljujući solidnom učinku u Americi i Rusiji i blagom rastu u Nemačkoj i Australiji. Zadovoljavajući rezultati u Italiji

· -2.4% EBITDA jedinstvena organska pormena u fiskalnoj 2013 (+14.9% u poslednjem kvartalu 2013), uglavnom na dva tržišta (Nemačka i Australija)

· Veoma pozitivna godina u pogledu eksternog rasta

· Veoma nepovoljan uticaj FX-a: -3.6% u prodaji i -3.7% u „EBITDA pre one-off“, koji je nastao kao posledica devalvacije kursa u odnosu prema evru, a koji se pogoršao u poslednjem kvartalu 2013.

· Grupni neto profit je opao za -4.4%, nakon negativnog “oneoff-a” u iznosu od 10.3 miliona evra

· Neto dug od 852.8 milliona evra na kraju 2013. godine, nakon nepovratnog odliva gotovine u iznosu od 86.2 milliona evra u fisklanoj 2013., zahvaljujući dobrim tokovima gotovine

· Predložena dividenda od  0.08 evra po akciji, koja je povećana za  +14.3%  u odnosu na proteklu godinu.

 

Napiši komentar

Unesite svoj komentar!
Ovde unesite svoje ime