Najbolji studenati pravnih fakulteta u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu okupili su se da bi zajedno sa svojim mentorima počeli da rade na pripremanju slučaja u okviru ovogodišnjeg Big Deal takmičenja

15 najboljih studenata pravnih fakulteta u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, okupilo se danas u advokatskoj kancelariji Janković, Popović i Mitić u Beogradu, kako bi zajednički radili na pripremi slučaja i pripremili se za kvalifikacije u okviru Big Deal događaja na kome će pokazati novo znanje stečeno u oblasti kompanijskog prava.

“Za razliku od prethodne godine, gde je jedan tim bio na strani prodavca, a drugi na strani kupca, ove godine, sva tri tima biće kupci u okviru simulacije kupo-prodaje preduzeća,” izjavio je Marko Jovković, mentor tima novosadskog pravnog fakulteta. “U ovoj fazi studenti treba da pripreme svoj Due Dilligence izveštaj (pravna analiza poslovanja kompanije), kao i SPA ugovor (kupoprodajni ugovor). Dva tima koja najbolje pripreme ove dokumente, plasiraće se u finale, ovogodišnjeg Big Deal-a”

Big Deal projekat ima za cilj da pravnu profesiju podigne na viši nivo od čega će korist imati fakulteti koji će omogućiti svojim studentima jedinstvenu praksu sprovedenu od strane vrhunskih advokata, studenti koji će znati kakvi ih poslovi očekuju u budućnosti i kako da se nose sa poslovnim izazovima, kao i advokatske kancelarije koje će sa tržišta rada moći da zaposle spremnije kadrove koji započinju svoje karijere.

"Ovogodišnji Big Deal će u još većoj meri u odnosu na prošlu godinu prikazati studentima realne situacije u poslovanju”, izjavila je Jelena Lepetić asistent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. "Prošle godine, studenti su morali da uoče probleme u dokumentaciji prilikom sastavljanja Due Dilligence izveštaja, a zatim da sastave SPA ugovor (kupoprodajni ugovor), dok će im se ove godine ukazati prilika da znanje prošire sastavljanjem i SHA ugovora (ugovora između članova društva).”

“Big Deal projekat definitivno opravdava svoju reputaciju, naročito zbog znanja koje već sada mogu da dobijem u pripremnoj fazi, takođe daje  mi mogućnost da vidim koje me obaveze očekuju nakon završetka studija ”, izjavila je Aleksandra Jelić studentkinja pravnog fakulteta u Kragujevcu.” Bez obzira na ishod i rezultate mog tima, iskustvo koje ćemo steći u okviru projekta je nešto što najviše vredi”.

Finale Big Deal projekta održaće se sredinom novembra u prostorijama advokatske kancelarije Janković, Popović i Mitić u Beogradu organizovanjem pregovora finalista oko zaključenja Ugovora izmedju članova jedne kompanije, gde će dva najbolja studenta u ovoj simulaciji dobiti tromesečnu praksu.